Underviser i kreativ skrivning

 AKTUELT NU

KURSER I KØBENHAVN K:

SKRIVESKOLEN HEMINGWAY - GRUNDKURSUS


Få en grundig indføring i de grundlæggende værktøjer i skriveteknik af romaner og noveller.

Du kommer til at skrive meget, både kortere og længere skriveøvelser, aflevere færdige tekster og lære at give og modtage konstruktiv respons.

6 weekender over 12 uger - kurset kan følges ved siden af et fuldtidsarbejde.

Kl. 10-16.15, 12 gange / 84 lekt. Nyt hold lørdag den 21. august. Næste opstart forventet februar 2022.

SKRIVESKOLEN HEMINGWAY - FORTSÆTTERE


For dig der har gået på Skriveskolen Hemingway – grundkursus eller tilsvarende skrivekursus, hvor du har lært de grundlæggende værktøjer i skriveteknik af romaner og noveller. På kurset tager både responsen og undervisningen direkte udgangspunkt i dine og de øvrige kursisters skrivetekniske udfordringer.

4 lørdage Kl. 10-16.15, 4 gange / 28 lekt.  Nyt hold lørdag den 27. november.

DIN HISTORIE - SKRIV PÅ DINE ERINDRINGER


For dig der vil skrive dine erindringer ned til dine efterkommere. Men også for dig, der vil bruge din egen historie som udgangspunkt for at skrive en selvbiografisk eller autofiktiv novelle eller roman. Lær de grundlæggende værktøjer i kreativ skriveteknik og prøve dem af i forskellige skriveøvelser - med udgangspunkt i DIN historie. 5 tirsdage i dagtimerne.

Kl. 10-15.20, 5 gange / 30 lekt.  Nyt hold tirsdag den 26. oktober

KULTURSKOLENS ONLINE FORFATTERSKOLE


E-skrivekursus for dig der har skrevet en masse, men ligeså meget for dig der kun har drømt om at skrive eller vil bruge den kreative skrivning til at styrke dine faglige tekster. 

Vælg om du vil modtage oplæg og skriveøvelse mandag med mulighed for aflevering torsdag. Eller torsdag med mulighed for aflevering søndag. Nye hold i uge 41.

10 uger, hvor du frit kan vælge 8 uger, i alt 16 lekt. som passer ind i din hverdag.


KULTURSKOLENS ONLINE FORFATTERSKOLE

 - FORTSÆTTERHOLD FOR ØVEDE


E-skrivekursus for dig der gerne vil arbejde videre med din kreative skrivning. Du har deltaget på Kulturskolens online forfatterskole, eller har på anden vis arbejdet med de grundlæggende teknikker i kreativ skrivning. 

Vælg om du vil modtage oplæg og skriveøvelse mandag med mulighed for aflevering torsdag. Eller torsdag med mulighed for aflevering søndag. Nye hold i uge 41.

10 uger, hvor du frit kan vælge 8 uger, i alt 16 lekt. som passer ind i din hverdag.

KULTURSKOLENS ONLINE FORFATTERSKOLE

- RESPONSGRUPPEN


E-responsgruppen for dig der har gået på Kulturskolens online forfatterskole - fortsætter hold for øvede eller lignede kursus. Du er godt i gang med at skrive på din roman eller dine noveller og vil gerne arbejde videre med din kreative skrivning i et gensidigt forpligtende online-fællesskab med andre ligesindede

Fra torsdag med aflevering mandag. Nyt hold i uge 41.

8 uger, i alt 16 lekt. som passer ind i din hverdag.

HOLD FAST I AT SKRIVE - 1


E-skrivekursus for dig der har gået på Kulturskolens online forfatterskole - eller lignede kursus. Du har været godt i gang med at skrive, men det er svært at holde fast i tiden til at komme videre. Dette kursus kan fastholde din skrivning og forfine din skriveteknik.

Hver anden mandag med ti dage til at aflevere torsdag. Nyt hold i uge 41.

16 uger, i alt 16 lekt. som passer ind i din hverdag.

HOLD FAST I AT SKRIVE - 2


E-skrivekursus for dig der har gået på Kulturskolens online forfatterskole - fortsætter hold for øvede - eller lignede kursus. Du har været godt i gang med at skrive, men det er svært at holde fast i tiden til at komme videre. Dette kursus kan fastholde din skrivning og forfine din skriveteknik.

Hver anden mandag med ti dage til at aflevere torsdag. Nyt hold i uge 5.

16 uger, i alt 16 lekt. som passer ind i din hverdag.

HOLD FAST I AT SKRIVE - 1+2


E-skrivekursus for dig der har gået på Kulturskolens online forfatterskole + fortsætter hold for øvede - eller lignede kursus. Du har været godt i gang med at skrive, men det er svært at holde fast i tiden til at komme videre. Dette kursus kan fastholde din skrivning og forfine din skriveteknik.

Hver anden mandag med ti dage til at aflevere torsdag. Nyt hold i uge 41.

32 uger, i alt 32 lekt. som passer ind i din hverdag.

Du ved, at du er i gode hænder, når Helle Højlands blå blik hviler på dig og din tekst. Jeg havde fornøjelsen af Helles kompetente undervisning på SKRIVESKOLEN HEMINGWAY-GRUNDKURSUS, umiddelbart inden min debut som forfatter. 

KATRINE GRÜNFELD er aktuel med romanen Værelse samlet af kvinder, Forlaget Grif. 


Jeg deltog på KULTURSKOLENS ONLINE FORFATTERSKOLE  - LÆR AT SKRIVE AF EN FORFATTER i efteråret 2020 og kan kraftigt anbefale deltagelse. Det har givet mig rigtig meget inspiration og en masse god teknisk viden til den videre færd med skrivningen. Regner også med at tage næste trin lidt senere. Har lige et par andre opgaver der skal gennemføres inden.

BJARNE BRØNNO er blandt andet musiker og sangskriver.

Det var meget lærerigt og inspirerende at blive undervist i skrivekunst af Helle Højland på Daghøjskolen k-u-b-a*. Som underviser udstråler hun autoritet og ro, og hun har et stort katalog af gode skriveøvelser og -teknikker.

LISELOTTE MICHELSEN har bla. udgivet romanen Isfald, Byens Forlag.

Knap 30 års erfaring med at undervise i kreativ skrivning


Grundprincippet i min undervisning består af en vekslen imellem oplæg om teknik, etablerede forfatterskaber/eksempler, både kortere og længere skriveøvelser, oplæsning og konstruktiv respons.


Fokuspunktet og filosofien er, at når man arbejder med den kreative (skrive)proces, genopdager man (skrive)glæden og lysten til at lære mere.


Et skrivekursus er et eksperimentarium. Et rum til latter og leg. Men også et tillidsrum hvor den skrivende tør prøve sig selv af, læse højt og skrive om - hvor hele processen bliver taget alvorligt.

Et kursus i kreativ skrivning kan ikke kun styrke din fiktion

 - men også gøre dine faglige tekster mere spændende.


Jeg tilbyder e-kurser med skriveopgaver og selvstudium til grupper eller enkeltpersoner, og tager ud med fysiske kurser i hele landet i private virksomheder, på skoler mm. Jeg tilbyder fx. historieværksted, dramatikerworkshop, Haiku-digtning og novelleworkshop til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Alle fire forløb kan knyttes op på et emne, som der arbejdes med i forvejen. Og novelleworkshoppen kan bruges direkte som supplement til dansklærerens undervisning i noveller i forbindelse med afgangseksamen.


Men jeg sammensætter også skrivekurser efter ønske og sammentænker gerne med andre kunstneriske processer.


 KONTAKT mig for at aftale skrivekursus: mail@hellehojland.dk